Smluvní pojišťovny

Naše zdravotnické zařízení má uzavřeny smlouvy o poskytování zdravotní péče s níže uvedenými zdravotními pojišťovnami.
Před ošetřením je nutno vždy předložit průkazku příslušné ZP.


111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

201 Vojenská zdravotní pojišťovna

207 OZP zaměstnanců bank a pojišťoven

211 Zdravotní pojišťovna MV ČR

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda